Σδούκος Facebook
Loading...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρεία ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. έχοντας ως βασικό γνώμονα τις επιθυμίες των καταναλωτών στη σημερινή εποχή, επενδύει στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που στοχεύουν να ικανοποιήσουν ιδιαίτερες ανάγκες και γευστικές απαιτήσεις. Συμμετέχοντας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πραγματοποιεί μελέτες πρωτοποριακών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξία με πλήθος ωφελειών, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα και την κάλυψη των σύγχρονων καταναλωτικών απαιτήσεων.