Σδούκος Facebook
Loading...

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Οι άνθρωποι της ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. αποτελούν διαχρονικά τον πολυτιμότερο πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Μία δυνατή οικογενειακή κουλτούρα που βασίζεται στις αξίες της εταιρείας, καθώς και στον αλληλοσεβασμό, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ομαδικότητα έχει δημιουργηθεί και η επιτυχία μας βασίζεται στην επιτυχία των ανθρώπων μας.

Επιδιώκουμε συστηματικά να αποκτήσουμε μια σειρά επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων, όπως την αύξηση της παραγωγικότητας, την ικανοποίηση των εργαζομένων μας, τη συμμετοχή, τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού μας καθώς και την προσέλκυση νέων και κατηρτισμένων ανθρώπων.

 Η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων μας και η στήριξη που παρέχουμε με σκοπό την εξέλιξή τους, είναι καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο που δημιουργούμε αξία. Oι διακρίσεις δεν αποτελούν κομμάτι των πρακτικών της εταιρείας και υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Είναι προτεραιότητά μας και όραμα μας να δημιουργούμε, να αναπτύσσουμε, να εξελίσσουμε και να φροντίζουμε την ομάδα που πρωτοπορεί.

Η καλή συνεργασία και η ομαδική προσήλωση στους στόχους μας φέρνει τα θετικά αποτελέσματα:

  •  Σεβόμαστε την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων μας
  •  Στηρίζουμε τις αποφάσεις της ομάδας
  •  Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για τα σημαντικά θέματα της εταιρείας
  •  Ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους να εκφράζουν τις ιδέες τους, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, διατηρώντας την κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας
  •  Αναπτύσσουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας και επενδύουμε στην εκπαίδευση κάθε χρόνο όλο και περισσότερο
  •  Διατηρούμε πιστά τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας και φροντίζουμε ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες εργασίας

 

Είναι μεγάλης σημασίας θέμα για τη διοίκηση της ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. , οι άνθρωποί μας να είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και να αισθάνονται υπερήφανοι για τον εαυτό τους, την εταιρεία μας και για τα προϊόντα μας. Για να υλοποιούνται όλα αυτά, είναι σημαντικό να τους εξασφαλίζουμε όλα τα απαραίτητα μέσα και υψηλό επίπεδο παροχών, μέσα σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον.

Η συνεισφορά των ανθρώπων μας στην ανάπτυξη της εταιρείας είναι συνεχώς αναγνωρίσιμη στη ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.  μέσω των παραπάνω παροχών που προσφέρονται στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, η ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. επιθυμεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων της.

Είδη ένδυσης ,Έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού Λοιπές παροχές & έξοδα προσωπικού (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ).

 Η αποτελεσματική επικοινωνία εργαζομένων και διοίκησης με ειλικρίνεια και κατανόηση είναι ουσιαστικό θέμα για εμάς και επιβεβαιώνεται με τη λειτουργία της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» (open door policy).

Μια πολιτική που μας βοηθά να διασφαλίσουμε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, εφόσον όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να έχουν απευθείας επικοινωνία με τη διοίκηση της εταιρείας για επίλυση κάθε φύσης προβλημάτων, εργασιακών και μη.

Οι καλές σχέσεις διοίκησης - εργαζομένων επιβεβαιώνονται επίσης από την πολύχρονη παραμονή των περισσοτέρων στην εταιρεία αλλά και από την παρουσία στελεχών και εργαζομένων δεύτερης ή και τρίτης γενιάς.

Στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας μας δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αλλαγή των όρων και δεν αναγράφεται σε αυτές προκαθορισμένος χρόνος ειδοποίησης για μεγάλες αλλαγές.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία ακολουθεί ως άγραφο κανόνα, την ενημέρωση των υπαλλήλων της στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών (κατά μέσο όρο) πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή τυχόν προκύψει.

Η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε., και των κοινωνικών της εταίρων έχει ως αρχή τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην εταιρεία μας δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί μας αντιμετωπίζονται με τη πρέπουσα αξιοπρέπεια και σεβασμό και αναγνωρίζουμε πως το ανθρώπινο δυναμικό στελεχώνεται από διαφορετικούς ανθρώπους με τη δική τους προσωπικότητα, τρόπο ζωής και στόχους.

 Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.,  διέπεται από τις διεθνείς αρχές που περικλείονται στην οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διεθνούς οργάνωσης εργασίας για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την εργασία.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

 Για τη ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.,  η διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση, εκφοβισμό και άλλες ανάρμοστες ή ανησυχητικές συνθήκες που οφείλονται σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές αποτελεί δέσμευση.

Ενθαρρύνουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενοχλήσεις και αντίποινα. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση βασίζονται στα ατομικά προσόντα, την απόδοση και τη συμπεριφορά. Σε περίπτωση που συμβεί περιστατικό διάκρισης, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα από την εταιρεία έτσι ώστε να μην συμβεί αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον.

Στη ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.,  η προστασία των εργαζομένων μας, καθώς και όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας μας είναι ουσιαστικό θέμα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής μας, της φιλοσοφίας μας, της εργασίας μας και της καθημερινότητάς μας.

Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τους ανθρώπους μας, που συνεισφέρουν καθημερινά στην εξέλιξη της εταιρείας μας και την ασφάλεια τους. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι μία τυπική διαδικασία, αλλά είναι ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας. Καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε κάθε θέση, πραγματοποιώντας καθημερινά ελέγχους υγιεινής στους χώρους εργασίας και εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους στις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν ώστε να παραμένουν ασφαλείς σε ένα εργασιακό περιβάλλον που προασπίζει την υγεία (παροχή και υποχρεωτική χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, ενημέρωση σχετικά με τις ασφαλείς διαδικασίες εκτέλεσης εργασίας, κ.α).

 Σε ετήσια βάση υλοποιούμε σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας από τον τεχνικό ασφαλείας και εξωτερικούς φορείς, ώστε να παρέχουμε στους εργαζόμενους μας μια γενική κατάρτιση για την υγεία και ασφάλεια αλλά και για να τους ενημερώνουμε σχετικά με τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία, επικίνδυνες δραστηριότητες ή επικίνδυνες καταστάσεις.

Ουσιαστικό Θέμα:

Παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και εσωτερικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας. Δεσμευόμαστε για το ενδιαφέρον των εργαζομένων στη διαρκή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, φροντίζοντας μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό κινδύνων και την αποκατάσταση ζητημάτων υγείας και ασφάλειας. Για τον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία υλοποιείται μελέτη επαγγελματικού κινδύνου και γίνονται προληπτικοί έλεγχοι και συντήρηση εγκαταστάσεων βάσει προγράμματος προληπτικής συντήρησης.

Εφόσον εντοπιστεί κάποια μη ασφαλή κατάσταση, ενημερώνονται οι αρμόδιοι , καταγράφεται προς αξιολόγηση και συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση.

Εργασίες που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας δεν πραγματοποιούνται με εντολή της διοίκησης. Φροντίζουμε να έχουμε ιατρική παρακολούθηση όλων των εργαζομένων με εφαρμογή του Ιατρού Εργασίας.

Συνεχής στόχος της εταιρείας είναι τα μηδενικά ατυχήματα και ο μηδενικός αριθμός ημερολογιακών ημερών απουσίας από την εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος, για τον λόγο αυτό ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες πρόληψης.

Ουσιαστικό Θέμα:

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια, Αριθμός σεμιναρίων ,Σύνολο ωρών ανά κατηγορία Διοίκησης .