εκθεση

Η εταιρεία ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. με σκοπό να κάνει γνωστά τα προϊόντα της και να έρθει σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο του κλάδου συμμετέχει σε διάφορες εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Όπως π.χ. στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών στην Αθήνα, στην έκθεση της ANUGA (Γερμανία) ,στη SIAL (Παρίσι) καθώς και σε άλλες εκθέσεις του εξωτερικού.

exhibition

Foodexpo 2008

exhibition

Foodexpo 2008

exhibition

Foodexpo 2008

exhibition

Foodexpo 2008

exhibition

Foodexpo 2009

exhibition

Foodexpo 2009

exhibition

Foodexpo 2009

exhibition

Foodexpo 2009

exhibition

Sial 2011

exhibition

Sial 2011

exhibition

Sial 2012

exhibition

Sial 2012

exhibition

Sial 2012

exhibition

Sial 2012

exhibition

Sial 2012

exhibition

Anuga 2013

exhibition

Anuga 2013

exhibition

Anuga 2015

exhibition

Anuga 2015

exhibition

Foodexpo 2016

exhibition

Foodexpo 2016

exhibition

Foodexpo 2016

exhibition

Sial 2016

exhibition

Sial 2016

exhibition

Wenzhoo 2018

exhibition

Wenzhoo 2018

exhibition

Sial 2018

exhibition

Sial 2018